Aad van der Waal

AadProezie2

Aad was stadsdichter van Apeldoorn van 2017 tot 2019.

Koningslijntje

Op de hoek van de PWA-laan en Beatrixlaan is op 11 januari 2019 een monument geplaatst ter herdenking van het Koningslijntje, waarin onder andere een oude spoorwissel is verwerkt. Het sonnet dat Aad speciaal voor deze gelegenheid maakte valt ter plekke te lezen.
Of op de blog. 😉

 

Stadsgedichtenbundel

Apeldoorn tussen twee kussen
Uitgeverij Kontrast
Geïllustreerd /120 pagina’s 21 x 21 cm

Een monumentje voor het oude normaal??? Zo was het destijds zeker niet bedoeld!
Aad van der Waal (stadsdichter 2017 t/m 2019) schreef de voor deze bundel geselecteerde gedichten (ruim 80) in een pre-pandemisch Apeldoorn.
Heimwee?
Dan mag Apeldoorn tussen twee kussen, de met tientallen foto’s en illustraties verrijkte bundel die halverwege april van de persen zal rollen, niet aan uw boekenverzameling ontbreken! De dichter voert u, afwisselend op ernstige-, ironische-, soms hilarische-, dan weer ontroerende- (maar altijd rake) wijze terug naar die recente historie.
Vele opdrachten en verzoekjes alsmede een lenige geest vormden de basis voor dit caleidoscopische panorama aan poëtische bespiegelingen (zowel binnen- als buiten de stadsgrenzen).
Korte, inleidende hoofdstukjes en aanvullende voetnoten bieden een even speelse als verhelderende blik in de keuken van de dichter.

De feestelijke doop van de bundel (een theaterprogramma met voordrachten en muziek) is vanwege de huidige Covid 19 omstandigheden even geparkeerd. Er bestaan plannen om die parkeerplaats in de (uitgestelde) Boekenweek weer te verlaten. Te zijner tijd zal daar zeker ruchtbaarheid aan worden gegeven.

Apeldoorntussentweekussen

Interesse?

Wilt u een exemplaar bestellen? De bundel kost € 17,50
Stuur via het contactformulier een mailtje naar Aad.
Vermeld daarin uw naam, de titel Apeldoorn tussen twee kussen alsmede de wijze waarop u de bundel in ontvangst wilt nemen:
1. Op werkdagen afhalen bij de balie van Gigant (Nieuwstraat 377/ Apeldoorn)
* indien niet gesloten vanwege de coronamaatregelen
2. Op donderdagmiddagen (op afspraak) afhalen bij de dichter thuis (wijk de Sprenkelaar in Apeldoorn)
3. Via de post. De verzendkosten zijn € 4,-. Vermeld in dat geval tevens uw (post)adres

Activiteiten om naar uit te kijken


Er zijn helaas momenteel geen activiteiten.