Het niveau van de dreiging

Drie soorten dwazen

Er zijn verdwaalde dwazen in ons midden
die met een zwarte geest van vitriool
tot zelfgeschapen oorlogsgoden bidden
en spreken met de vuurmond van ’t pistool

De waanzin eist zijn doden en gewonden
meedogenloos en willekeurig op
De argwaan beitelt, op verkeerde gronden
een vijandsbeeld in menig harde kop

Op de met bloed doordrenkte grond; de dwazen
die zelf nooit iemand neer hebben gemaaid
maar snel nadat de dood er uit mocht razen
klimaatgebonden haat hebben gezaaid

En hoeveel dwazen zullen aan hun brallen
en aan hun sluipend gif ten prooi gaan vallen?

© Aad van der Waal / 20 – 03 – 2019