A Christmas Carol

Wie kent niet Dickens’ wereldberoemde verhaal over de vrek Ebenezer Scrooge die op kerstavond de geest van zijn overleden compagnon Jacob Marley tegenkomt?! Wie herinnert zich niet de drie kerstgeesten die Scrooge met zijn verleden, heden en toekomst confronteren?! Wie heeft er niet meegeleefd met Tiny Tim; het kwetsbare zoontje van Scrooge’s klerk Bob Cratchit?!
Dickens’ werk blijft tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken en al honderden bewerkingen hebben inmiddels het levenslicht gezien.
De bewerking in kwestie is bijzonder speels en fantasievol. Zo krijgt Scrooge bijvoorbeeld een passend huisdier, hebben de collecterende heren uit het oorspronkelijke verhaal een wel zeer opmerkelijke gedaanteverwisseling ondergaan, wordt Jacob Marley niet uitsluitend als de boodschapper van de onheilstijding ten tonele gevoerd, en besluit Scrooge op het kerkhof waar hij met zijn eigen grafzerk wordt geconfronteerd op ongeëvenaard dramatische wijze om zijn leven te beteren. Deze sprankelende bewerking wordt naast de bekende karakters tevens door een groot aantal nieuwe personages bevolkt.
Een familievoorstelling in de brede zin van het woord met veel hilarische en ontroerende momenten.
Een perfecte manier om in de kerststemming te komen!

 

Aantal dames: variabel
Aantal heren: variabel
Genre: kersttoneel
avondvullend

Vrij naar Charles Dickens’ beroemde kerstverhaal

familievoorstelling
grote bezetting
met liedjes

Een groot aantal rollen in dit stuk zijn makkelijk te combineren. Men kan dus naar eigen inzicht en wensen de nodige dubbelrollen (laten) spelen!

Bestellen bij de toneelcentrale? Klik hier