@chterhoedegevechten v@n een trendontduiker ;)

Gedichtenbundel
80 pagina’s 14 x 21 cm

Hoewel de tijdgeest Aad met regelmaat alternatieven influistert, heeft hij een (evident) zwak voor rijm. Met zijn gedichten sleepte hij diverse prijzen in de wacht. Bij het verschijnen van Achterhoedegevechten van een trendontduiker is hij de vierde stadsdichter van Apeldoorn.

Naast ‘mensen in al hun verschijningsvormen’ – ‘(etnische) minderheden’ in het bijzonder – en ‘communicatie’ eist het thema ‘stad’ dan ook een substantiële plek op in deze bundel, waarin ernst en hilariteit elkaar ritmisch afwisselen.

@chterhoedegevechten v@n een trendontduiker is te verkrijgen bij Uitgeverij Kontrast
ISBN: 9789492411327
€ 15,-

of stuur via het contactformulier een mailtje naar Aad.

Vermeld daarin uw naam, de titel @chterhoedegevechten v@n een trendontduiker  alsmede de wijze waarop u de bundel in ontvangst wilt nemen:

  1. Op werkdagen afhalen bij de balie van Gigant (Nieuwstraat 377/ Apeldoorn)
    * indien niet gesloten vanwege de coronamaatregelen
  2. Op donderdagmiddagen (op afspraak) afhalen bij de dichter thuis (wijk de Sprenkelaar in Apeldoorn)
  3. Via de post. De verzendkosten zijn € 4,60. Vermeld in dat geval tevens uw (post)adres

Ontboezemingen van een jachtopzichter

Als schutter mist hij toch nog wat verfijning
en daarom drijf ik, even voor de jacht
het tamme zwijntje binnen de omheining
en plak de schietschijf-sticker op zijn vacht

Uit vrees dat het straks hinderlijk gaat hollen
bind ik de pootjes preventief bijeen
en voordat het de kans krijgt om te rollen
verdoof ik deze stakker maar meteen

Na zes seconden slaapt het beestje lekker
De jager loopt heldhaftig naar zijn plek
Ik wijs behulpzaam naar de rode trekker
en steek de loop vast in de zwijnenbek

Support verhoogt dit vorstelijk vermaak
dus juich ik: ‘Alex, heus…. ooit is het raak!

© Aad van der Waal