@chterhoedegevechten v@n een trendontduiker ;)

Hoewel de tijdgeest Aad met regelmaat alternatieven influistert, heeft hij
een (evident) zwak voor rijm. Met zijn gedichten sleepte hij diverse prijzen
in de wacht. Bij het verschijnen van Achterhoedegevechten van een trendontduiker
is hij de vierde stadsdichter van Apeldoorn.
Naast ‘mensen in al hun verschijningsvormen’ – ‘(etnische) minderheden’ in het
bijzonder – en ‘communicatie’ eist het thema ‘stad’ dan ook een substantiële plek
op in deze bundel, waarin ernst en hilariteit elkaar ritmisch afwisselen.

@chterhoedegevechten v@n een trendontduiker is te verkrijgen bij Uitgeverij Kontrast
ISBN: 9789492411327
€ 15,-