Reizigersgeheimen

Reizen, we doen het al sinds mensenheugenis. Verplaatste men zich in vroeger tijden meestal noodgedwongen, de westerse weelde maakte het reizen allengs tot iets dat we als een vanzelfsprekendheid zijn gaan beschouwen. Maar is het wel zo normaal? Is het wel een simpel gaan van A naar B?

Hoe ongewoon reizen kan zijn, vertellen de verhalen en gedichten in deze bundel. Belevenissen in een trein, een bus, een vliegtuig; fantasierijke avonturen in den vreemde, in eigen omgeving; de trieste gang naar een ziekenhuis, de tocht naar de eeuwigheid, naar vrijheid; de digitale reisbeleving, droomreizen, door liefde geleide lotgevallen, de eigen ervaringen in en na een jappenkamp.

Met Reizigersgeheimen waan je je op weg, het sleept je mee en brengt je in een wondere wereld van verschil.


Reizigersgeheimen is te verkrijgen bij Uitgeverij Kontrast
ISBN : 9789490834739
Momenteel € 9,95

De Kunst van het Verdwalen

Aan de rand van de gebaande wereld, bij de richel van houvast
stuit ik, moe en uitgestippeld op de grens van het verstand
De zintuigen – die hongersponzen – zuigen, snuiven puur gevoel
Hier tintelt het verlangen van wat zich niet noemen laat

Worstelend ontruk ik mij aan het trekken van conclusies
en uit de ransel van gedachtengoed moet ik de rede lozen
Hier laat ik definities achter, gooi wetmatigheden weg
Het dwaallicht van het ongewisse ijlt te snel voor mijn bagage

Ik spring, ontwijk ternauwernood een laatste overweging
schamp en schuur met schrijnhuid langs een stugge redenatietrant
Dan verschijnen er contouren en verleidt een dreigend neigen
mij welhaast tot krachtig klampen aan een inhoud met betekenis

De erfenis van mijn geheugen tracht genadeloos hardnekkig
verontrustend nieuwe beelden met oude te verklaren
Hoeveel moet ik nog vergeten voor het ontdekken is ontdekt?
Mijn reisdoel zal ik pas bereiken als het zoeken is gevonden

© Aad van der Waal