Robin Hood

robinhood

Wie kent niet het verhaal van de dappere Robin Hood….. die zich vanuit het hart van Sherwood Forest teweer stelde tegen het hardvochtige bewind van prins John en de sheriff van Notingham?

Robin Hood….die zijn pijlen richtte op het onrecht, het van de rijken gestolen geld verdeelde onder de armen en trouw bleef aan koning Richard Leeuwenhart.

Robin Hood wiens vogelvrijverklaarde vrienden al even beroemd waren als hijzelf; Little John, Alan a Dale, Will Scarlett, Much en niet te vergeten…..broeder Tuck!

Robin Hood ….die zou zijn als Romeo zonder Julia, Tristan zonder Isolde en Arthur zonder Guinevere als hij zijn hart niet had verpand aan Lady Marian.

Robin Hood…. wiens verhaal, eeuwen na zijn dood, opnieuw gestalte krijgt in deze hilarische bewerking.

Robin Hood…. wiens hedendaagse pleitbezorger – ondergetekende- er niet voor terug deinst het verhaal op sommige plaatsen nogal rigoureus te moderniseren.

“Zelfs als uiteindelijk mocht blijken dat er in Robin Hood’s dagen absoluut geen ballpoints, zaklampen en revolvers hebben (kunnen) bestaan, dat er niet werd geSMSt en dat de BBC pas veel later werd opgericht dan nog meen ik dat dit hooguit de historische Robin enig ongemak kan opleveren maar dat de legende niets van zijn glans zal verliezen. Het verhaal is immers tijdloos!!!”

Aad van der Waal (Apeldoorn – deze eeuw)

 

Aantal dames: variabel
Aantal heren: variabel
Genre: blijspelen / komedies
avondvullend

plm. 33 rollen

Bestellen bij de toneelcentrale?  Klik hier