Tel Aviv

Job, Enah, Zaza, Sem, Judith, Aaron en Anouhar.
Zeven mensen die in eerste instantie weinig met elkaar gemeen lijken te hebben.
De verschillen in karakter, sociale status, activiteiten en belangstelling zijn dermate groot dat ze de overeenkomsten moeiteloos overschaduwen.
En toch zijn deze zeven mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Door familiebanden?telaviv
Door een gezamenlijke geschiedenis?
Door het lot?
Dit soort vragen werpt zich op tijdens het beluisteren van hun individuele verhalen.
In tegenstelling tot het zevental is de verbintenis tussen Levi en Simon direct voelbaar.
Maar wat hebben het zevental en de twee vrienden met elkaar te maken?

Aantal dames: 3
Aantal heren: 6
Genre: toneelspelen
plm. 75 min.
Bestellen bij de toneelcentrale? Klik hier